Persondatapolitik

Hvilke data indsamler Mjødgård om dig?
Vores hjemmeside er vores vindue udad til, det her vores kunder kan følge med i de ting som rør sig i bryggeriet. Vi interesserer os for vores kunder. For bedre at kunne udstille relevante varer og informerer om tilbud m.m. til jer kunder, så indsamler vi data om besøgende via google analytics.
Disse data bruges udelukkende internt i Mjødgård, til optimering af vores hjemmeside og aktiviteter.
Besøger du vores hjemmeside, indsamler vi din IP-adresse og data om dit styresystem, din mobile enhed, din internet-browser og dine aktiviteter på siden, fx hvilke produkter du ser, dine søgninger m.v. Vi ønsker ikke at indsamle følsomme data om dig, medmindre du selv har givet os dem.

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, indsamler vi dit navn, e-mailadresse, tlf.nr., køn, fødselsdato og interesser.
Hvordan bruger vi dine data?
Vi bruger data om dig til at lave en profil af dig, så vi kan målrette vores markedsføring. Efter persondataforordningens artikel 6 må vi behandle dine data, hvis:
a)  du har samtykket hertil, tilmeldt dig vores nyhedsbrev og/eller accepteret cookies
b)  det sker for at opfylde en aftale med dig, eller
c)  vi har en legitim interesse i at forbedre og administrere vores tjenester og dit samtykke mv., og
denne interesse overstiger eventuelle ulemper for dig.
Tilbagekalder du et samtykke, fortsætter vores behandling af dine data alene, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig eller kan baseres på en interesseafvejning.
De personlige oplysninger, som registreres hos Mjødgård, også i forbindelse med salg, bliver på intet tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Mjødgård og gemmes i
henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om persondata.
Kunder er forud for en handel forpligtet til at oplyse navn, CVR nummer, adresse, telefonnummer
og e-mail adresse. Mjødgård bruger alene disse informationer til ekspedition af ordren, eller til at kontakte kunden, hvis der opstår problemer med ordren.

Hvem får adgang til dine data?
Alle data vi indsamler er kun til brug i Mjødgård. Vi vil aldrig videre give den data til 3. part.
Hvor længe opbevarer vi data?
Vi opbevarer dine data, så længe du bruger vores tjenester, og opbevaring er nødvendig for at opfylde de formål, vi har nævnt, eller andre legitime formål og forpligtelser som fx at kunne dokumentere vores behandling. Tilbagekalder du dit samtykke, sletter vi dine data, medmindre vores behandling kan fortsætte på et andet behandlingsgrundlag. Normalt sletter vi dine data
senest ½ – 1 år efter, at formål er ophørt, dog slettes data om din onlineadfærd typisk efter 14 dage, dog op til 1 år afhængigt af cookie-type og formål. Vi har sikret os en passende og høj beskyttelse af dine data og rettigheder.
Dine rettigheder
Du kan få indsigt i de data, vi behandler om dig og kræve at få data berigtiget eller slettet, eller at vores brug heraf begrænses. Gør du med rette indsigelse mod vores behandling, må vi ikke længere behandle dine data. I nogle tilfælde kan du få data, du har givet os, udleveret eller sendt til en tredjepart. Har du givet os dit samtykke til at få markedsføringsmateriale mv., kan du til
enhver tid tilbagekalde dette via vores kontakt oplysninger.
Kontakt og klager
Mjødgård CVR-nr. 39084074, Heeringvej 25. 4690 Haslev. Telefon: +45 61 66 60 99 Du kan klage over vores databehandling til os direkte, eller Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København
K, dt@datatilsynet.dk.
Ændringer
Vores persondatapolitik kan ændres, men altid ses på vores hjemmeside. Hvis vi ændrer vores persondatapolitik, og det har betydning for behandlingen af data om dig, vil vi orientere dig herom.